Transmisja Mszy Świętej:

>>>KLIK<<<

Miejscowości Należące do Parafii:

 • Boży Dar
 • Gierniak
 • Krzczonów I,II,III
 • Krzczonów Folwark
 • Krzczonów Skałka
 • Krzczonów Sołtysy
 • Krzczonów Wójtostwo
 • Nowiny Żukowskie
 • Olszanka
 • Walentynów
 • Zielona

Losowe Zdjęcie

opis_architektoniczny_5.jpg


Dzieje Parafii Krzczonów p.w.Wniebowzięcia NMP  i jej świątyni

 

O początkach Parafii Krzczonów nie zachowały się żadne dokumenty. Nie ma żadnej wzmianki o jej założeniu ani erygowaniu, gdyż na przestrzeni wieków wiele dokumentów uległo zniszczeniu. Pierwszą wzmiankę o kościele w Krzczonowie odnotowuje się w 1429 roku. Ponieważ nie ma dokładnej daty erekcji parafii, możliwe jest, że powstała ona w latach 1374 r. a 1452 r. Początki tak parafii, jak i kościoła należy odnieść do czasów, kiedy chrześcijaństwo obejmuje cały naród polski a nawet Litwę - 1386 r. Za Jagiellonów powstawały nowe parafie, które budują kościoły. Zapewne w tym czasie za Jagiellonów powstała parafia Krzczonów z małym drewnianym kościołem. Od początku istnienia parafii były wytyczone jej granice. W skład parafii wchodziły następujące wsie: Krzczonów, Borzęcinek, Chmiel, Gierniak, Majdan Chmielowski, Majdan Policki, Lipniak, Olszanka, Piotrków, Policzyzna z Majdanem, Pustelnik, Sobieska Wola, Walentynów, Wolnica, Zuków i folwarki Tokary, Zakrzyże, Zaścieżki, Zaścieżki Zastawie i Policzyzna. Do roku 1549 parafia należała do diecezji krakowskiej. Dnia 30 listopada 1549 roku biskup krakowski Samuel Maciejewski przyłącza parafię Krzczonów do Zamku Królewskiego w Lublinie. Inkorporuje do dóbr królewskich i zgodnie z życzeniem Króla Zygmunta Augusta, który jest patronem parafii, łączy ją na zawsze z dobrami Zamku Lubelskiego. W parafii poza proboszczem pracuje także wikariusz. Przy parafii istniała również szkoła prowadzona przez rektora (dotyczy roku 1603). Utrzymywano szpital dla ubogich. Przebywało w nim początkowo 12 osób (1652r.), z czasem zaś 6 (XVIII w.) (W aktach kościelnych Krzczonowa przejrzanych i częściowo uporządkowanych w roku  1931 przez ks. wikariusza Edwarda Gajewskiego jest wzmianka, że kościół krzczonowski wraz z plebanią i aktami kościelnymi spłonął w czasie najazdu tatarskiego, prawdopodobnie w 1575 r.) Według wielu współczesnych przekazów kościół murowany powstał po pożarze kościoła drewnianego w 1633 roku i był budowany przez dwadzieścia lat do 1653 roku. Murowany budynek kościoła był jednonawowy, miał 30 metrów długości, 10 metrów szerokości. Od frontu wsparty był dwoma szkarpami. Wnętrze o sklepieniu beczkowym z kamienia i o drewnianej podłodze. Dach kryty gontem. Kościół w 1680 roku zostaje odnowiony. Zniszczony przez pożar w 1685 i odbudowany w 1686 roku. Po następnym pożarze w 1776 roku, w latach 1776 – 1780 ks. Biskup Jan Leńczowski (ówczesny proboszcz) podejmuje się trudu gruntownego remontu kościoła. Odnowa była na tyle duża, że proboszcz uznał za stosowne dokonanie konsekracji kościoła. Uroczystości z tym związane odbyły się w dniach 24 – 30 maja 1780 roku. Następne remonty świątyni nastąpiły w 1800 roku, 1835 roku i w 1853 roku a w 1876 dokonano dużego remontu – rozebrano dwie szkarpy wspierające kościół od wejścia, wewnątrz kościoła wszystko co drewniane zostało zmienione, począwszy od podłogi poprzez chór i okna do sufitu i dachu . Ze starej budowy i stylu zostały tylko nienaruszone mury nawy i prezbiterium W roku 1809 ks. Jan Kanty Lentowski zakłada nowy cmentarz, który istnieje do dziś. W 1804 roku były już organy a w roku 1908 roku ufundowano nowe 9-głosowe organy – ofiarowali w połowie ks. Stachowicz i Paweł Skwarzyński. Zostały one wybudowane przez Stafana Romańskiego. Posiadają jeden manuał i pedał. W tym czasie obok kościoła wybudowano neogotycką dzwonnicę. Następnie roku 1910 dokonano wymiany blachy dachowej na nową cynkowaną. Sprawiono nowy krzyż na sygnaturce i złoconą kulę. Po zniszczeniach I wojny światowej za ks. Jana Bednarka dokonano remontu, ufundowano nowe dzwony (1925) a w 1926 roku powiększono otwory okienne i założono witraże - trzy przy ołtarzu głównym (postaciowe) przedstawiają Matkę Boską, Serce Pana Jezusa i Świętą Teresę, pozostałe przedstawiają motywy roślinne. W latach 1927 – 1929 wykonano malaturę ścian i sufitów oraz wykonano nową posadzkę. Po II wojnie światowej poszczególni proboszczowie, mimo trudności od władz komunistycznych dbają o dobre utrzymanie kościoła, terenu przykościelnego, budynków parafialnych i cmentarza. W latach 70-tych przy pomocy parafian odnowiono w kościele malaturę ścian i sufitów, to było zasługą ks. proboszcza Andrzeja Tokarzewskiego, który kontynuuje rozpoczętą przez ks. Longina Ziarko budowę nowej plebanii oraz rozpoczyna budowę kościoła w Piotrkowie (1980r.). Ks. Marek Goch w latach 1997 – 1999 przeprowadza kapitalny remont dachu na kościele i kryje dach nową czerwoną blachą. Po pożarze dzwonnicy w 2000 roku, ks. Józef Cwener remontuje ją, a popękane dzwony - odnowione, zawiesza uruchamiając je elektronicznie także remontuje organy. Następny z proboszczów Ks. Jarosław Wójcik korzystając z pomocy parafian odnawia tynki na kościele, na dzwonnicy, bramie, układa odwodnienie i kostkę do kościoła, rozbiera stare walące się budynki gospodarcze i stawia nowy. W roku 2010 ks. Tadeusz Walczuk remontuje całe ogrodzenie wokół kościoła, na daszkach tego ogrodzenia dachówkę uszkodzoną wymienia na nową a starą maluje na czerwono, także przeprowadza remont dachu na plebani, pokrywając nową blachą trapezową. Wykonując wszystkie prace przy kościele, plebani czy na cmentarzu – proboszczowie i wikariusze ostatnich lat, starali się dobrze spełniać wszystkie obowiązki duszpasterskie – służąc ludziom i parafii.


Kościół murowany z kamienia, otynkowany, jednonawowy.

Kościół

Ołtarz główny drewniany w stylu barokowym ( I połowa XIX wieku) z obrazem przedstawiającym Wniebowzięcie Matki Bożej.
Obraz Św. Mikołaja Obraz Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny.

Ołtarz boczny po lewej stronie z obrazem Matki Bożej. (Dar Króla Jana Kazimierza)
Boczny Ołtarz (Lewy)

Drugi po tej stronie z obrazem św. Agaty
Ołtarz Boczny 2 (Lewa)

Natomiast po prawej stronie mieści się ołtarz z obrazem Przemienienia Pańskiego i drugi Adoracja Matki Bożej z Dzieciątkiem przez św. Antoniego.
Ołtarz z Obrazem Przemienienia Pańskiego Adoracja Matki Bożej

Ambona i chrzcielnica mają również charakter barokowy.

Na chórze muzycznym znajdują się 9 – głosowe organy . W świątyni na ścianach umieszczone obrazy Stacji Drogi Krzyżowej.

Organy

 


1 października 1929 utworzono parafię Chmiel, w 1956 parafię Sobieska Wola, w 1981 parafię Piotrków, w 1995 parafię Żuków - czym pomniejszono pierwotną wielkość parafii Krzczonów.


 

 

Parafia obecnie, jak i w czasach powstania posiadała stare, sięgające korzeniami XIII wieku wezwanie Wniebowzięcie NMP. Parafia p.w. Wniebowzięcia NMP w Krzczonowie w roku 2010 liczy 2648 mieszkańców.


 

Miejscowości należące do parafii: Boży Dar, Gierniak, Krzczonów I, II, III, Krzczonów Folwark, Krzczonów Skałka, Krzczonów Sołtysy, Krzczonów Wójtostwo, Nowiny Żukowskie, Olszanka, Walentynów, Zielona.

Historię parafii oraz inne informacje opracował ks. proboszcz Tadeusz Walczuk na podstawie pracy magisterskiej Dariusza Sienkiewicza – „Kościół pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Krzczonowie, próba monografii obiektu”, opracowania ks. Tomasza Ruska, „Księga kroniką parafialną ...” , pracy magisterskiej Aliny Madej - „Społeczeństwo gminy Krzczonów i jego podstawy w okresie okupacji hitlerowskiej (1939-1944), pracy magisterskiej Anny Buczkowskiej (Kamińskiej) „Dzieje włości krzczonowskiej do połowy XVII wieku" i archiwum parafialnego.
 

OBRAZ WNIEBOWZIĘCIA NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY

Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny - przedmiot wiary dotyczącej wzięcia do nieba z ciałem i duszą Najświętszej Maryi Panny po zakończeniu jej ziemskiego życia. Dogmat ten uznawany jest w Kościele katolickim i innych Kościołach w unii z Rzymem. Według teologii katolickiej Jezus Chrystus własną mocą wstąpił do nieba, Najświętsza Maryja Panna mocą Bożą została wzięta do nieba.

Wykonanie: Damian Kula